Tôi cũng chẳng biết ngày Tết Hàn thực, hay còn gọi là Tết bánh trôi bánh chay có từ khi nào. Chỉ nhớ lúc tôi còn rất bé, hằng năm cứ vào dịp mồng 3 tháng 3, mẹ lại đưa tôi về quê ngoại ăn Tết. Mà cũng thật lạ, cứ vào độ ấy trời thế nào cũng đổ mưa..