Tháng 4 tiếp tục duy trì lãi suất cơ bản 8%/năm

Gốc
Ngày 25/3/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ký quyết định số 618/QĐ-NHNN về duy trì lãi suất cơ bản 8% đối với đồng Việt Nam trong tháng 4/2010.

Như vậy, quyết định trên sẽ có hiệu lực từ 1/4/2010. Với quyết định mới này, mức quy định lãi suất 8%/năm đã được duy trì trong 5 tháng liên tiếp tính từ ngày 01/12/2009. Thanh Huyền

Tin nóng

Tin mới