Tháng 5/2009 mới điều chỉnh lương tối thiểu lên 650.000/tháng

Năm 2009 vẫn thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng nhưng dãn thời điểm điều chỉnh khoảng 1 tháng (vào tháng 5.2009) so với thời điểm đề xuất với QH.

Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/56178/default.aspx