Do giá thép xây dựng đang ở mức cao nên số lượng thép NK cũng tăng lên. Vì thế, thị trường tiêu thụ thép xây dựng trong nước sản xuất đã bớt sôi động hơn so với tháng trước.

small_995.jpg