Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tháng 6: Chỉ số tăng giá thấp nhất 6 tháng đầu năm

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Trọn ngày làm việc đầu tiên, các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội nhằm đánh giá toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, kiểm điểm quá trình chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện 8 nhóm giải pháp mà Chính phủ đề ra

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/7/157445