ANTĐ - Số lao động này đến các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (TQ), Nhật Bản, Malaysia...