Tháng 7, cấp mã số giao dịch cho 69 NĐT ngoại

Gốc
(ĐTCK) Theo Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD), trong tháng 7/2013, có thêm 69 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán, trong đó có 32 nhà đầu tư tổ chức và 37 nhà đầu tư cá nhân.

Với kết quả này, tính đến hết tháng 7/2013, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 16.440 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 2.134 nhà đầu tư tổ chức và 14.306 nhà đầu tư cá nhân.

Theo quy định mới của Bộ Tài chính tại Thông tư 213/2013/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam, có hiệu lực từ giữa tháng 2 năm nay, thủ tục và thời gian cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài được đơn giản, rút ngắn đáng kể so với trước đây.

Tin nóng

Tin mới