Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tháng 8, phát hiện sai phạm trên 53 tỷ đồng và 7.700 m2 đất

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Trong tháng 8, thanh tra các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã triển khai hơn 990 cuộc thanh tra, kết thúc 400 cuộc.

Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 53 tỷ đồng, hơn 7.700 m2 đất. Các đoàn thanh tra kiến nghị thu hồi về cho nhà nước gần 25 tỷ đồng, gần 7.500 m2 đất. Theo số liệu vừa được UBND TP.HCM báo cáo với Thủ tướng và Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ tháng 10-2008 đến cuối tháng 8-2009 TP.HCM đã thực hiện hơn 250 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 56 tỷ đồng và 12.500 m2 đất. Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại địa phương mới đạt được kết quả bước đầu; tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng và diễn biến phức tạp. Các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng cần được tập trung phòng ngừa là quản lý mặt bằng nhà xưởng, đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn vốn ngân sách, vốn ODA trong các công trình trọng điểm.

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/nha-nuoc/view.aspx?news_id=268469