(ĐSCT) Trong tháng 9-2008 (tháng an toàn giao thông), cả nước xảy ra 901 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm 845 người chết, 581 người bị thương (so với tháng 8-2008 giảm 57 vụ, 20 người chết, 50 người bị thương). Có 26 địa...