Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thăng cấp Trung tướng cho ông Cao Ngọc Oánh

Gốc

Bốn sĩ quan được thăng cấp bậc Trung tướng trong đợt này bao gồm Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng; Tổng cục trưởng Tổng cục 5; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 5; và Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục kỹ thuật Bộ Công an nhân dân.

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/chinhtri/2008/06/786729/