Thặng dư thương mại đạt 5,37 tỷ USD

Gốc
Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết tháng 8/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của, cả nước đạt 337,22 tỷ USD, tăng 8,1% (tương ứng tăng 25,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 171,3 tỷ USD, tăng 8,1% và nhập khẩu đạt 165,92 tỷ USD, tăng 8%.

8 tháng của năm 2019, thặng dư thương mại đạt 5,37 tỷ USD. Ảnh: TQ

Thặng dư thương mại hàng hóa của cả nước trong 8 tháng/2019 đạt 5,37 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng/2019 đạt 117,21 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 8 tháng/2019 là 95,95 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong 8 tháng/2019 đạt mức thặng dư 21,26 tỷ USD.

Tính đến hết tháng 8/2019, trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 165,92 tỷ USD. Trong đó, đã có tới 33 nhóm hàng chính đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 88,8% trong tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Với kết quả này, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong 8 tháng/2019 cao hơn cùng kỳ năm 2018 tới 12,33 tỷ USD, tương ứng tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.

TQ