Tháng giêng đi lễ

Hanoinet - Hà Nội là nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa của đất nước, cũng là địa phương có lượng di tích dày đặc như chùa chiến, miếu phủ..., nơi bày tỏ lòng thành, cầu nguyện cho gia đình, đất nước.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=30&NewsId=40843