“Tháng hai cờ bạc...”?

Gốc
(CATP) Với tâm lý “Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc...”, nhiều người không lo làm việc, học tập mà vẫn mải mê bên chiếu bạc. Có người trở nên trắng tay sau một chầu sát phạt, có người phải đem cầm chiếc...

Tin nóng

Tin mới