Giadinh.net - Các mặt hàng tiêu dùng sẽ giảm giá tại gần 1.000 điểm khuyến mại, mức giảm từ 15% trở lên.

Điểm nhấn được nhiều người đón chờ nhất là “Ngày vàng khuyến mại”, tổ chức vào 15/11, nhiều mặt hàng giảm giá sâu 30-50% với hơn 300 doanh nghiệp tham gia . Hà Dương