(CATP) Một cuộc thăm dò tại Anh công bố hôm thứ ba cho thấy những người có tên James hay Elizabeth là những người dễ thành công nhất, trong khi tên Ryan và Sophia được đánh giá là thu hút người khác nhất.