Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh Hóa: Cung cấp hồ sơ 7 dự án do FLC là chủ đầu tư theo yêu cầu của Bộ Công an

UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp để cung cấp hồ sơ 7 dự án do FLC là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh này theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan có liên quan của tỉnh này cung cấp hồ sơ 7 dự án bất động sản do FLC là chủ đầu tư theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo Văn bản số 10384, ngày 18/7/2022 do Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Mai Công Hoàng ký theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc: “Giao tập hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Văn phòng UBND tỉnh này tập hợp tài liệu đảm bảo theo yêu cầu để cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/7/2022.

Theo đó, đối với các dự án: Khu đô thị du lịch sinh thái FLC tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn; FLC Samson golf links; Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa: Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, rà soát, sắp xếp và hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại công văn nêu trên (Có đóng dấu xác nhận vào các loại hồ sơ, tài liệu); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 26/7/2022.

Đối với các dự án: Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BOT); Xây dựng công trình bến thủy nội địa FLC Sầm Sơn; Nhà máy gạch Tuynel FLC: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, rà soát, sắp xếp và hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện các dự án, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại công văn nêu trên (Có đóng dấu xác nhận vào các loại hồ sơ, tài liệu); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 26/7/2022.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Long: Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, rà soát, sắp xếp và hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại công văn nêu trên (Có đóng dấu xác nhận vào các loại hồ sơ, tài liệu); báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 26/7/2022.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do các đơn vị cung cấp; giao Văn phòng UBND tỉnh tập hợp tài liệu đảm bảo theo yêu cầu để cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/7/2022.

Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương, nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả các nội dung công việc được giao nêu trên; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu do đơn vị tập hợp, cung cấp.

Được biết, 7 dự án bất động sản do FLC là chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị tỉnh Thanh Hóa phối hợp cung cấp gồm:

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC; Dự án FLC Sầm Sơn Golf Links; Dự án Khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hóa; Nhà máy gạch Tuynel FLC; Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Long; Dự án Xây dựng công trình bến thủy nội địa FLC (chưa được giao đất, đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư); Dự án không gian du lịch ven biển phía Đông.

Liên quan đến Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Báo Công Thương đã đưa tin về việc: Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận thanh tra tổng thể, toàn diện về quy hoạch, đất đai, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đối với dự án Khu công trình hỗn hợp và nhà ở tại Khu đô thị mới Nam TP. Thanh Hóa.

Cụ thể, tại lô C4, C5 dự án Khu đô thị mới Nam TP. Thanh Hóa thuộc địa giới hành chính phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa. Thanh tra tỉnh này cũng đề nghị chuyển Cơ quan Điều tra Công an tỉnh để điều tra dấu hiệu tội phạm đối với các tổ chức, cá nhân tham mưu giao 11.566,8m2 đất đã được Nhà nước giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng tại vị trí đất có giá trị thương mại cao không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Hoàng Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thanh-hoa-cung-cap-ho-so-7-du-an-do-flc-la-chu-dau-tu-theo-yeu-cau-cua-bo-cong-an-215826.html