Thanh Hóa dành hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp

Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ 14,2 tỷ đồng cho các doanh nghiệp này.

Thanh Hóa hỗ trợ 14,2 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Thanh Hóa hỗ trợ 14,2 tỷ đồng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau đại dịch COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện có khoảng 27.000 doanh nghiệp; trong đó hơn 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh sau 2 năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thanh Hóa sẽ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hỗ trợ về công nghệ, tư vấn và phát triển nguồn nhân lực. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong năm 2022 là hơn 14,2 tỷ đồng.

Theo chính sách này, mỗi doanh nghiệp sẽ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp được vay không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa - cơ quan chủ trì hỗ trợ chính sách này đang xem xét hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Với chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 214/2022/NQ-HĐND ngày 13/4/2022 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 7/9/2021 của UBND tỉnh, tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai các chương trình bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, bồi dưỡng kiến thức về quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ chuyển phát kết quả thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, hỗ trợ sử dụng chữ ký số; hỗ trợ kết nối, chia sẻ thông tin, quảng bá, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp trên nền tảng số của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; in ấn, cung cấp miễn phí cẩm nang hướng dẫn về trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp, quy trình thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các ngành, các địa phương trên địa bàn đang xây dựng chi tiết các nội dung hỗ trợ. Đồng thời, rà soát, nắm bắt nhu cầu, hướng dẫn các đơn vị làm hồ sơ, thủ tục để tạo thuận nhất cho các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của tỉnh kịp thời, đúng đối tượng…/.

Khiếu Tư/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thanh-hoa-danh-hon-14-ty-dong-ho-tro-doanh-nghiep/257406.html