Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh Hóa đẩy mạnh quy hoạch cụm công nghiệp

Theo tổng hợp của Sở Công Thương, hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa đã quy hoạch được 91 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích 3.382,66 ha. Trong đó, khu vực đồng bằng có 48 CCN với tổng diện tích 1.775,76 ha; khu vực ven biển có 19 CCN với tổng diện tích 743,2 ha; khu vực miền núi có 24 CCN, với tổng diện tích 863,7 ha.

Cụm công nghiệp xã Minh Tân (Vĩnh Lộc).

Cụm công nghiệp xã Minh Tân (Vĩnh Lộc).

Trong số CCN đã được quy hoạch phát triển, hiện đã có 38 CCN đã được thành lập, tổng diện tích 1.398,54 ha, với tổng nguồn vốn đầu tư lũy kế đến nay đạt khoảng 1.666 tỷ đồng. Có 5 CCN đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng theo giai đoạn, đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất; 5 CCN đang đầu tư hạ tầng; 7 CCN đang hoàn thành các; 13 CCN đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, đang chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; 4 CNN mới thành lập và 4 CCN đang chậm tiến độ.

Để phát triển các CCN, Sở Công Thương đang tích cực phối hợp với các sở ngành, đơn vị, địa phương tăng cường hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng CCN hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào CCN.

Hương Thơm