Thanh Hóa dư 161 Phó Chủ tịch xã, phường

Gốc
Thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết: theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới có hiệu lực cho thấy, toàn tỉnh Thanh Hóa đang dư tới 161 chức danh Phó chủ tịch xã, phường.

Theo quy định trước đây, những xã, phường, thị trấn ở miền xuôi có dân số trên 9.000, còn miền núi trên 5.000 dân sẽ được bố trí 2 phó chủ tịch. Tuy nhiên, chiểu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới, chỉ xã, phường, thị trấn loại 1 mới bổ nhiệm 2 Phó chủ tịch. Khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới có hiệu lực thi hành, tất cả 27 huyện, thị, thành phố tại Thanh Hóa đều thừa chức danh Phó Chủ tịch.

Để giải quyết vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố xem xét bố trí, luân chuyển những người trên theo đúng quy định.

Theo đó, các địa phương sẽ căn cứ tình hình cụ thể để bố trí những cán bộ thuộc diện dôi dư này làm việc ở những vị trí tương đương (Chủ tịch các hội, đoàn thể, hoặc có thể luân chuyển sang xã khác trong huyện nếu những xã đó còn khuyết các chức danh tương đương).

Trao đổi với báo chí, ông Đầu Thanh Tùng – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nếu phương án trên không được thì phương án cuối cùng là cho họ nghỉ theo diện tinh giản biên chế. Nếu họ sắp nghỉ hưu, hoặc có nguyện vọng đề bạt muốn nghỉ sẽ được tạo điều kiện giải quyết chế độ.

Nguyễn Chung

Tin nóng

Tin mới