Thông tin “khó tin nhưng có thật” này vừa được lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa xác nhận sáng 11/6/2016.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa – ông Đầu Thanh Tùng cho hay, theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới có hiệu lực, qua rà soát cho thấy toàn tỉnh Thanh Hóa đang dôi dư tới 161 chức danh Phó chủ tịch xã, Phó chủ tịch phường.

Thanh Hoa: Du thua thua hon 160 chuc danh Pho chu tich xa, phuong - Anh 1

Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Dantri)

Thông tin từ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, theo quy định trước đây, những xã, phường, thị trấn ở miền xuôi có dân số trên 9.000, còn miền núi trên 5.000 dân sẽ được bố trí 2 phó chủ tịch. Tuy nhiên, chiểu theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới, chỉ xã, phường, thị trấn loại 1 mới bổ nhiệm 2 Phó chủ tịch.

Khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương mới có hiệu lực thi hành, tất cả 27 huyện, thị, thành phố tại Thanh Hóa đều thừa chức danh Phó chủ tịch.

Hiện tại, những địa phương thừa nhiều Phó chủ tịch xã, Phó chủ tịch phường cũng như Phó chủ tịch thị trấn nhất gồm: TP Thanh Hóa (thừa 23 cán bộ); huyện Thạch Thành (thừa 16 cán bộ); huyện Thọ Xuân (thừa 13 cán bộ), huyện Cẩm Thủy (thừa 11 cán bộ); 2 huyện Ngọc Lặc và Triệu Sơn cùng dôi dư 9 cán bộ...

Để giải quyết thực tế này, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Tỉnh ủy của tỉnh. Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đã có văn bản gửi các huyện, thị xã, thành phố xem xét bố trí, luân chuyển những người trên theo đúng quy định.

Theo đó, các địa phương sẽ căn cứ tình hình cụ thể để bố trí những cán bộ thuộc diện dôi dư này làm việc ở những vị trí tương đương (Chủ tịch các hội, đoàn thể, hoặc có thể luân chuyển sang xã khác trong huyện nếu những xã đó còn khuyết các chức danh tương đương).

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa khẳng định: "Nếu phương án trên không được thì phương án cuối cùng là cho họ nghỉ theo diện tinh giản biên chế. Nếu họ sắp nghỉ hưu, hoặc có nguyện vọng đề bạt muốn nghỉ sẽ được tạo điều kiện giải quyết chế độ".

* Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

* * Điều 20, Điều 25 và Điều 34 Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần lượt quy định về cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân huyện và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã.

Bảo Ngân