TTO - Trong hơn một tháng qua, hàng trăm ngư dân làm nghề cào ngao kiếm sống tại khu vực cửa Lạch Hới - sông Mã đã bị các đối tượng du côn đe dọa tính mạng, không cho khai thác ngao, gây mất an ninh trật tự.