Thanh Hóa: Phê bình lãnh đạo Sở TNMT và nhiều chủ tịch UBND huyện

Gốc
TPO - Ngày 5/10, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn gửi giám đốc các sở; trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND huyện, thị xã, TP, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến về việc phê bình, kiểm điểm một số lãnh đạo sở và lãnh đạo địa phương.

Nội cung công văn nêu rõ, qua theo dõi, báo cáo của văn phòng UBND tỉnh, vẫn còn một số giám đốc sở; thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND một số địa phương còn buông lỏng quản lý, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát; không thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, nên tỷ lệ giải quyết công việc (trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến người dân) trong 9 tháng đầu năm 2014 đúng thời hạn còn thấp (dưới 80%), ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê bình giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường (TNMT); Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Lộc, Yên Định, Ngọc Lặc, Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn, trong việc điều hành cơ quan có tỷ lệ giải quyết công việc được giao đúng hạn đạt từ 70- 80%.

Phê bình nghiêm khắc đối với chủ tịch UBND huyện Quan Sơn và Tĩnh Gia trong việc điều hành cơ quan có tỷ lệ giải quyết công việc được giao đúng hạn đạt từ 50 đến dưới 70%.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ kiểm tra, làm việc với Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và TP Thanh Hóa để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao có tỷ lệ giải quyết công việc đúng hạn đạt dưới 50%. Căn cứ các quy định của pháp luật, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15- 10.

Tin nóng

Tin mới