Thanh Hóa: Quan Sơn 20 năm xây dựng và phát triển

Gốc
(Xây dựng) - Là huyện biên giới nằm ở phía tây tỉnh Thanh Hóa, được chia tách từ huyện Quan Hóa cũ theo Nghị định số 72 ngày 18/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/12/1996, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Quyết định số 131 QĐ/TU về thành lập Đảng bộ huyện Quan Sơn. Và huyện Quan Sơn chính thức được ra đời từ đây với diện tích tự nhiên 93.017,03ha, chiều dài của huyện gần 80km, trong đó có 64km đường biên giới tiếp giáp Lào, 9 xã với 89 bản (đến nay 12 xã, 1 thị trấn) có bốn dân tộc anh em: Thái, Kinh, Mường, Mông (dân tộc Thái chiếm hơn 85% dân số).

Thanh Hóa: Quan Sơn 20 năm xây dựng và phát triển - Ảnh 1

Quan Sơn ngày một khởi sắc.

Những năm đầu thành lập huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Sơn đứng trước bộn bề khó khăn và thách thức như: Trụ sở làm việc phải mượn tạm nhà dân, nơi ăn, chốn ở cho cán bộ điều động tăng cường về huyện công tác cũng phải chịu cảnh tạm bợ. Hạ tầng kinh tế - xã hội thấp kém, điện không có, giao thông chỉ có mỗi tuyến QL217 được trải nhựa, còn lại chỉ là đường tạm, các trường học, trạm y tế chủ yếu là cấp 4 và tranh tre nứa lá. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Quan Sơn bằng sức lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực vượt khó đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, từng bước thực hiện các mục tiêu của công cuộc đổi mới.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt gần 10%, riêng giai đoạn 2010 - 2015 tăng 14,37% (giai đoạn đầu từ 1996 - 2000 là 6,5%). Năm 2016 dự kiến đạt 12,5% với tổng giá trị gia tăng các ngành kinh tế đạt 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế hàng năm chuyển dịch theo hướng tích cực. Khi mới thành lập nền kinh tế chủ yếu là thuần nông, dựa vào khai thác tự nhiên thì sau 10 năm cơ cấu nông, lâm, thủy sản chiếm 60%; Công nghiệp, xây dựng 14%; Dịch vụ: 26%; đến năm 2016: Cơ cấu Nông, lâm, thủy sản còn 47%; Công nghiệp, xây dựng tăng lên 20%; dịch vụ tăng lên 32%.

Trong 20 năm qua có 741 công trình về hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư với tổng số vốn đầu tư lên đến 2.082 tỷ đồng; 93/99 bản có điện lưới quốc gia; 100% số xã có đường ôtô tới trung tâm xã và được cứng hóa. Đặc biệt huyện có tuyến QL217 đi qua có chiều dài 75km và QL16 dài 71km nối các huyện phía tây của tỉnh Thanh Hóa, 66 đường tuần tra biên giới sẽ mở ra nhiều hướng kết nối với các vùng miền. Do làm tốt công tác bảo vệ phát triển rừng nên huyện có tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 88%, cao nhất tỉnh. Trong xây dựng nông thôn mới toàn huyện đạt mức bình quân 9,28 tiêu chí, không có xã dưới 7 tiêu chí, có 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh việc duy trì mức tăng trưởng kinh tế thì các chính sách an ninh xã hội luôn được chú trọng thực hiện tốt, đến nay cơ bản đã xóa được đói, số hộ nghèo giảm hàng năm, đến nay chỉ còn 21%. Cùng với đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực về cả chất lượng và quy mô các cấp học, bậc học, từng bước đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt trên 98%; Học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến nay toàn huyện đã có 15/44 trường đạt chuẩn quốc gia.

Ngoài ra, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận, y tế dự phòng thường xuyên được quan tâm, 20 năm qua không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn, cơ sở vật chất phục vụ cho khám chữa bệnh từ huyện đến cơ sở được tăng cường, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế không ngừng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện có 6/13 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. Phong trào xây dựng văn hóa cơ sở có nhiều khởi sắc, 20 năm qua toàn huyện xây dựng được 93 bản, khu dân cư, đơn vị văn hóa. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, 85% số bản có nhà văn hóa cộng đồng, nhiều lễ hội, bản sắc văn hóa được bảo tồn phát huy.

Thanh Hóa: Quan Sơn 20 năm xây dựng và phát triển - Ảnh 2

Vấn đề quốc phòng - an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả khá quan trọng. An ninh biên giới, an ninh trật tự nông thôn luôn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, nhất là vấn đề chia rẽ đoàn kết dân tộc các dân tộc và lợi dụng tôn giáo, truyền đạo trái phép, tuyên truyền xây dựng “Nhà nước Mông” trái phép, thường xuyên tuần tra, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc và phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, các loại tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo thường xuyên, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Năm 1997, toàn huyện chỉ có 885 đảng viên sinh hoạt ở gần 20 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, đến nay có 37 đảng bộ, 189 chi bộ với 3.862 đảng viên (chiếm khoảng 10% dân số), không có bản “trắng chi bộ, trắng đảng viên”. Hàng năm có 43% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; số đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến rõ nét, hầu hết đội ngũ cán bộ các cấp cơ bản đạt chuẩn và tương đối đồng bộ, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại chặng đường 20 năm trưởng thành và phát triển, ông Vũ Văn Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn chia sẻ: Chặng đường 20 năm qua giúp chúng ta đúc rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu: Phải biết chăm lo, giữ vững mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, đoàn kết trong các dân tộc anh em, biết phát huy nội lực trong nhân dân và tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho sự phát triển của huyện. Vận dụng một cách sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh vào thực tiễn của địa phương. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, không ngừng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng tình hình và nhiệm vụ trong thời đại mới.

Về chặng đường phát triển tiếp theo, phấn đấu đưa Quan Sơn thoát khỏi huyện nghèo vào năm 2020, sớm xây dựng Quan Sơn thành huyện khá, ông Nguyễn Ngọc Tiến - Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cho biết: Đầu tiên, phải bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, huyện cần phải định vị lại vị trí vai trò của mình trong tiến trình phát triển chung của cả tỉnh, đó là phát triển kinh tế - xã hội phải gắn kết chặt chẽ với xây dựng khu vực phòng thủ an ninh quốc phòng. Tiếp đến là tập trung làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện đồng bộ chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội, ổn định cuộc sống, định canh định cư cho đồng bào khu vực biên giới. Đồng thời, Quan Sơn phải nhận diện đầy đủ những tiềm năng, lợi thế và cả những khó khăn thách thức để có hướng đi phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của huyện. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả công tác giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng để nhanh chóng thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, thường xuyên chăm lo củng cố khối đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng trong mỗi người dân không cam chịu đói nghèo lạc hậu, tự chủ vươn lên xây dựng huyện Quan Sơn ngày càng giàu đẹp. Ngoài ra cần biết tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh để phục vụ cho công cuộc phát triển.

Thảo Chi

Tin nóng

Tin mới