Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh Hóa tăng thu trên 62 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

Năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa được phê duyệt kế hoạch kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 1.027 doanh nghiệp; kế hoạch thanh tra 185 doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Thanh Hóa đã ban hành quyết định kiểm tra 303 cuộc và thanh tra tại 73 doanh nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra thuế, cơ quan thuế truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp số tiền trên 62,7 tỷ đồng.

Số thuế tăng qua kiểm tra tăng cao so với cùng kỳ

Ông Mai Đình Tú – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa cho hay, 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị kiểm tra được 2.537 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 66% so với cùng kỳ, số hồ sơ chấp nhận là 2.136 hồ sơ, số hồ sơ điều chỉnh là 261 đạt tỷ lệ 10% trên số hồ sơ kiểm tra, bằng 54% so với cùng kỳ, số hồ sơ đề nghị chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 18 hồ sơ; số hồ sơ chờ giải trình là 137 hồ sơ.

Số thuế điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên 8 tỷ đồng, bằng 138% so với cùng kỳ, giảm khấu trừ trên 1,3 tỷ đồng, giảm lỗ trên 1,6 tỷ đồng, phạt kê khai sai trên 1 tỷ đồng.

Cán bộ thuế Cục Thuế Thanh Hóa rà soát, kiểm tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Ảnh: TN

Ông Mai Đình Tú đánh giá, tổng số thuế tăng thêm qua kiểm tra tăng cao so với cùng kỳ, tuy nhiên số lượng hồ sơ khai thuế đã kiểm tra so với cùng kỳ giảm do những tháng đầu năm công tác kiểm tra vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, sang quý II/2022 nguồn lực được tập trung cho công tác triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế (NNT).

Thanh tra, kiểm tra 9 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết

Ông Mai Đình Tú thông tin thêm, 6 tháng đầu năm, cục thuế triển khai thanh tra, kiểm tra đối với 9 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết và doanh nghiệp có hành vi chuyển giá. Cụ thể, đã thanh tra, kiểm tra thuế 6 đơn vị có giao dịch liên kết, truy thu và phạt trên 5 tỷ đồng. Đã thanh tra, kiểm tra thuế 3 đơn vị có hành vi chuyển giá, truy thu và phạt trên 4,9 tỷ đồng.

Thông tin về tiến độ kiểm tra tại trụ sở NNT, đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cho biết, cục thuế đã ban hành quyết định kiểm tra 303 cuộc, đạt 30% kế hoạch, số cuộc kiểm tra đã hoàn thành 285 doanh nghiệp, đạt 28% nhiệm vụ và bằng 91% so với cùng kỳ, trong đó: thuộc kế hoạch năm trước chuyển sang là 36 doanh nghiệp, kế hoạch năm 2022 là 249 doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn, phạt trên 39,5 tỷ đồng, số thuế không được hoàn là 245 triệu đồng, giảm khấu trừ trên 4,2 tỷ đồng và giảm lỗ trên 90 tỷ đồng; số bình quân truy thu, phạt mỗi cuộc kiểm tra toàn ngành là 139 triệu đồng, bằng 110% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Thanh Hóa đã đôn đốc thu nộp NSNN số thuế truy thu, phạt, truy hoàn sau kiểm tra trên 15,7 tỷ đồng, bằng 40% số phải nộp.

Cùng với công tác kiểm tra, 6 tháng đầu năm 2022, các Phòng Thanh tra – Kiểm tra tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra dở dang năm 2021 chuyển sang năm 2022 là 7 doanh nghiệp và ban hành quyết định thanh tra tại 73 doanh nghiệp, đạt 39,5% kế hoạch. Kết luận được 58 doanh nghiệp, đạt 31% kế hoạch, bằng 77,3% so cùng kỳ.

Qua thanh tra, Cục Thuế Thanh Hóa đã truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp trên 13,1 tỷ đồng, bằng 63% so với cùng kỳ (cùng kỳ tổng truy thu, truy hoàn, phạt hành chính và tiền chậm nộp trên 20,9 tỷ đồng); giảm lỗ 77,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ trên 1,9 tỷ đồng. Số thu bình quân trên 1 cuộc thanh tra 287 triệu đồng, bằng 103% so với cùng kỳ; đã nộp vào ngân sách đến ngày 30/6/2022 gần 8 tỷ đồng, bằng 48% tổng số phải nộp NSNN.

Cục Thuế Thanh Hóa đang tiếp tục thực hiện thanh tra doanh nghiệp có hành vi chuyển giá. Các đoàn thanh tra đang cùng doanh nghiệp phân tích và đưa ra tỷ suất lợi nhuận hợp lý với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo sự công bằng cho NNT.

Thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế chặt chẽ đúng đối tượng

Lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa thông tin thêm, trong 5 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã giải quyết 85 hồ sơ hoàn thuế. Trong đó, 12 hồ sơ kiểm tra trước hoàn thuế sau, 73 hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau cho NNT với số tiền trên 1.719 tỷ đồng.

Bên cạnh việc giải quyết hoàn thuế nhanh chóng cho doanh nghiệp, Cục Thuế Thanh Hóa đã thanh tra kiểm tra sau hoàn thuế 20 hồ sơ, với số tiền thuế hoàn 281,4 tỷ đồng, trong đó: hồ sơ hoàn trong năm 2022 là 1 hồ sơ (bằng 1,4% so với số hồ sơ hoàn thuế trước 5 tháng năm 2022) với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, hồ sơ hoàn từ năm 2021 về trước là 19 hồ sơ với số tiền trên 279,6 tỷ đồng, bằng 11,8% so với số hồ sơ hoàn thuế trước năm 2021 chuyển sang.

Cán bộ Cục Thuế Thanh Hóa hỗ trợ người nộp thuế cài đặt ứng dụng Etax Mobile. Ảnh: TN

Số hồ sơ hoàn thuế chưa thanh tra, kiểm tra đến 31/5/2022 là 214 hồ sơ, số tiền hoàn trên 5.356 tỷ đồng, trong đó: số hồ sơ năm 2021 về trước là 142 hồ sơ, số tiền trên 3.794 tỷ đồng; năm 2022 là 72 hồ sơ, số tiền trên 1.562 tỷ đồng.

Rà soát dữ liệu tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube

Cục Thuế Thanh Hóa đang tổ chức rà soát dữ liệu về các tổ chức, cá nhân có thu nhập nhận được từ các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube,..., kinh doanh thương mại điện tử (bán hàng online) để thông báo yêu cầu kê khai, nộp thuế; phối hợp với các ngân hàng thương mại để truy xuất dòng tiền, thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa Mai Đình Tú đánh giá, công tác hoàn thuế đã đảm bảo thực hiện đúng quy định, việc phân loại hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau hoặc kiểm tra trước hoàn thuế sau chặt chẽ đúng đối tượng và trường hợp hoàn. Không có hồ sơ giải quyết hoàn thuế chậm thời gian. Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho trường hợp xuất khẩu được đối chiếu số liệu nợ giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế đảm bảo chặt chẽ.

Trong 6 tháng cuối năm, Cục Thuế Thanh Hóa tiến hành phân tích đánh giá kỹ rủi ro về thuế của NNT trước khi tiến hành thanh kiểm tra, tập trung rà soát các doanh nghiệp có dư địa thu NSNN lớn. Tăng cường công tác nhận diện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn theo 25 dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và hóa đơn cần tăng cường rà soát, kiểm tra theo hướng dẫn tại Công văn số 1873/TCT-TTKT ngày 1/6/2022 của Tổng cục Thuế.

Đồng thời, tăng cường công tác trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử, thông qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thông qua thư điện tử nhằm rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế./.

Văn Tuấn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/thanh-hoa-tang-thu-tren-62-ty-dong-qua-thanh-tra-kiem-tra-thue-108713.html