Thanh Hóa thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa làm Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/05/2022 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tại phiên họp ngày 30/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, gồm 15 thành viên, do ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

5 thành viên là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Lê Quang Hùng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh. Trong đó, trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy được phân công làm Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh Thanh tra tỉnh; Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo quyết định, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trưởng ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc; quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng để hoạt động và Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa được giao nhiệm vụ là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Tùng Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thanh-hoa-thanh-lap-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-208291.html