Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh Hóa: Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 93,6% dự toán giao năm 2022

Những tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển, qua đó tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước (NSNN).

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1.

Kết quả, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm được 26.334 tỷ đồng, đạt 93,6% dự toán giao năm 2022, tăng 63% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 16.678 tỷ đồng, bằng 97% dự toán và tăng 60% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 9.656 tỷ đồng, bằng 88% dự toán, tăng 69% so với cùng kỳ.

Công nhân Nhà máy xi măng Long Sơn trong ca sản xuất.

Để đạt kết quả trên, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu NSNN năm 2022. Trong đó, Cục Thuế giao chỉ tiêu phấn đấu, dự toán hàng quý cho các đơn vị kịp thời để chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thu NSNN. Tăng cường chỉ đạo các Chi cục Thuế tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo tốt công tác thu hồi nợ đọng thuế, tiền sử đất. Thường xuyên đánh giá tình hình thu NSNN, thu tiền sử dụng đất, thu hồi nợ thuế và xử lý nợ thuế để báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thu NSNN tỉnh chỉ đạo.

Thi công tuyến đường giao thông ven biển qua huyện Hậu Lộc.

Đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư công trình từ ngân sách Nhà nước các cấp để có thông tin về tình hình giải ngân vốn, nghiệm thu theo giai đoạn và quyết toán công trình để chỉ đạo các Phòng, Chi cục Thuế rà soát, kiểm tra hồ sơ khai thuế và yêu cầu người nộp thuế kê khai bổ sung kịp thời. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã được Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng cường, với các hình thức hỗ trợ điện tử, trực tuyến.

Xuân Hùng

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/kinh-te/thanh-hoa-thu-ngan-sach-nha-nuoc-6-thang-dau-nam-dat-93-6-du-toan-giao-nam-2022/161855.htm