Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh Hóa triển khai nhanh dự án kiên cố hóa trường học

Gốc

ND- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, những tháng cuối năm 2008, Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nâng cao chế độ trách nhiệm của chủ đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện phương án thi công, bảo đảm giải ngân hết vốn.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127019&sub=74&top=41