Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh Hóa triển khai phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa, chiều 5/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khai trương phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa.

Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa được Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội hỗ trợ chuyển giao với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Lễ khai trương “Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thanh Hóa”

Mục đích của phần mềm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy và chính quyền trong tỉnh Thanh Hóa, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phần mềm cũng là kênh thông tin giao tiếp giữa cấp ủy các cấp với đảng viên trong cùng tổ chức đảng qua môi trường Intemet; cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở nhằm bảo đảm phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng.

Phần mềm giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nhất là đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên thông qua cung cấp các tiện ích phục vụ các cuộc họp giao ban của đảng ủy và sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tăng cường sử dụng tài liệu điện tử, giảm văn bản giấy và giảm hội nghị tập trung (trong trường hợp ảnh hưởng của dịch bệnh như COVID-19 vừa qua).

Phần mềm còn cung cấp cho người sử dụng các thông tin thời sự, chính trị của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, của đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy Thanh Hóa; các văn kiện, tài liệu của Trung ương, của Tỉnh ủy về chủ trương xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của cấp ủy các cấp. Cấp ủy tổ chức đảng các cấp có thể quản lý, cung cấp văn bản, tài liệu liên quan cho các kỳ sinh hoạt chi bộ, tổ chức lấy ý kiến trực tuyến đối với đảng viên trong chi bộ. Qua cuộc sinh hoạt chi bộ có thể thống kê, đánh giá chất lượng sinh hoạt của đảng viên trong chi bộ…

MỘC MIÊN