Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thanh Hóa ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Vẫn còn những khó khăn trong công tác quản lý về khoa học và công nghệ, việc triển khai, thực hiện Nghị định của Chính phủ về tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị khoa học và công nghệ  còn lúng túng. Song thời gian qua, Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả nhất định trong ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115430&sub=72&top=41