Thành lập Ban Chỉ đạo công tác xã hội hóa

Gốc
Tin từ Văn phòng UBND TP ngày 20.10, UBND TP đã ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác xã hội hóa (XHH) đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

(LĐ) - Ban chỉ đạo do đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP làm trưởng ban. Đồng chí Hoàng Mạnh Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP làm phó trưởng ban cùng 17 lãnh đạo sở, ngành có liên quan tham gia với vai trò ủy viên. Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Chủ tịch UBND TP điều hành công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác XHH trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyết định chỉ tiêu, kế hoạch công tác XHH từng năm, từng giai đoạn theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chỉ đạo các sở, ngành xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển XHH; triển khai thực hiện các chính sách của trung ương và thành phố về khuyến khích đẩy mạnh XHH trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác XHH tại các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trực thuộc và các đơn vị thực hiện XHH. A.M

Tin nóng

Tin mới