Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau.

Ngày 18/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ XI cho ý kiến báo cáo, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và một số nội dung khác.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Các đại biểu tham dự cuộc họp thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau.

Các đại biểu tham dự cuộc họp thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau có 1 Trưởng ban, 5 Phó trưởng Ban và 9 Ủy viên, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Trung ương trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban.

Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Cà Mau làm việc theo chương trình hằng năm, họp thường kỳ 3 tháng 1 lần, họp đột xuất khi cần; Thường trực Ban Chỉ đạo họp thường kỳ hằng tháng, họp đột xuất khi cần.

Văn Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thanh-lap-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tinh-ca-mau-i660835/