Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa ký quyết định thành lập Ban Điều hành xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga.