Thành lập Ban điều phối Varonet

Gốc
Varonet là tổ chức xã hội hoạt động phi lợi nhuận, được tài trợ bởi chính quyền tỉnh Aichi, nhằm hỗ trợ, tăng cường giao lưu giữa lưu học sinh, sinh viên VN từng học tập, nghiên cứu, làm việc tại tỉnh Aichi.

Varonet cũng tổ chức và điều hành Diễn đàn hợp tác VN-Aichi về đầu tư và công nghệ, thiết lập, điều hành trang tin điện tử Varonet.org và phát hành các tài liệu quảng bá thông tin, hình ảnh, nhu cầu đầu tư, nghiên cứu…

Hoàng Việt

Tin nóng

Tin mới