Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang

Gốc
NDĐT - Chiều 16-8, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang công bố quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang. Đây là cơ quan tham mưu của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Tỉnh ủy, thực hiện chế độ báo cáo và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm trong lĩnh vực được giao với ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ của Ban Nội chính Tỉnh ủy là nghiên cứu đề xuất để Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy có những chủ trương, nghị quyết về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát nhắc nhở các cơ quan thuộc khối nội chính và các cơ quan khác về việc phòng chống tham nhũng…

Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang có 21 biên chế, trên cơ sở sáp nhập Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và Phòng Nội chính, tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang.

Ban Nội chính có ba phòng chức năng là Văn phòng, Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng và Phòng theo dõi công tác các cơ quan thuộc khối nội chính.

Đồng chí Ngô Quang Hưởng, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Kiên Giang được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Ban.

VIỆT TIẾN

Tin nóng

Tin mới