Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Gốc
Ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (Ban Quản lý) trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, thành phố Hà Nội với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tây (cũ).

Tin nóng

Tin mới