(TNO) Thủ tướng Chính phủ hôm 8.11 đã ký quyết định thành lập Bảo tàng Văn học Việt Nam trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, trụ sở đặt tại Quảng Bá, P.Quảng An, Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Bảo tàng Văn học Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bảo tàng Văn học Việt Nam. Biên chế của Bảo tàng Văn học Việt Nam do Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ.

Quang Minh Nhật