Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành lập BCĐ quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Ninh làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo này.

Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Tài chính.

16 Ủy viên gồm Thứ trưởng các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ban Chỉ đạo là tổ chức tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo quy định của Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; các cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phê duyệt theo thẩm quyền hoặc cho ý kiến về kết quả xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN và một cửa quốc gia do cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và cơ quan, tổ chức liên quan trình, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt;...

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

Theo quyết định 48/2011/QĐ-TTg về việc thí điểm thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia, Cơ chế hải quan một cửa quốc gia là hệ thống tích hợp cho phép:

a) Các bên tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nộp hoặc gửi thông tin và chứng từ chuẩn hóa tới một điểm tiếp nhận duy nhất;

b) Các cơ quan Nhà nước xử lý dữ liệu, thông tin và ra quyết định dựa trên hệ thống các quy trình, thủ tục thống nhất và đồng bộ; ra quyết định và gửi quyết định này tới hệ thống được thỏa thuận cung cấp và trao đổi thông tin thống nhất giữa các cơ quan Nhà nước;

c) Cơ quan Hải quan ra quyết định cuối cùng về việc thông quan, giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hoặc phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh căn cứ vào các quyết định của các cơ quan Nhà nước có liên quan được hệ thống chuyển tới kịp thời theo quy định về cung cấp dịch vụ công.

Hoàng Diên

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/thanh-lap-bcd-quoc-gia-ve-co-che-mot-cua-asean-va-co-che-hai-quan-mot-cua-quoc-gia/201111/103631.vgp