Sở Y tế Nghệ An vừa mới công bố quyết định thành lập Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An được thành lập trên cơ sở nâng cấp bệnh viện Nhi, sáp nhập Khoa Phụ sản Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và bộ phận có giường bệnh của Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện Sản Nhi gồm năm phòng chức năng và 13 khoa, là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu, trực thuộc Sở Y tế Nghệ An. Bệnh viện có chức năng tham mưu giúp Sở Y tế xây dựng chiến lược phát triển chuyên ngành sản nhi trên toàn tỉnh và tiến tới khu vực Bắc Trung bộ; chỉ đạo tuyến cơ sở về chuyên môn, kỹ thuật, đào tạo phát triển mạng lưới chuyên khoa sản nhi, là cơ sở đào tạo thực hành chuyên khoa nhi do trường Đại học y và là tuyến cuối cùng về khám và điều trị các bệnh về sản nhi trong tỉnh. Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ chuyên khoa II Dương Công Hoạt được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.