Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành lập các nhóm chuyên trách về môi trường

Gốc

(NLĐ) - Sau 4 ngày làm việc, cuộc họp lần thứ ba của Ủy ban Tư vấn Hỗn hợp về dioxin/da cam (JAC) Việt - Mỹ đã kết thúc ngày 16-9, với việc thành lập các nhóm chuyên trách về môi trường và cam kết thực hiện các công việc cụ thể trong thời gian tới

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/239505.asp