Nam Định là một trong những tỉnh thành lập sớm Chi cục Giám định bằng cách sáp nhập Trung tâm Kiểm định chất lượng với Phòng Quản lý chất lượng. Tuy nhiên, cả Chi cục hiện nay mới có 7 nhân sự, bao gồm 2 lãnh đạo cấp trưởng và cấp phó, cộng với nhân sự của hai phòng chức năng, nhưng Sở Xây dựng không được phép tuyển thêm cán bộ, kể cả cán bộ hợp đồng cho Chi cục.

Ông Vũ Viết Thiệu - Giám đốc Sở Xây dựng Nam Định cho biết, hiện nay nhân sự làm việc tại Sở Xây dựng vừa đủ đáp ứng nhu cầu hoạt động với con số 45 cán bộ, nên rất khó điều chuyển thêm cán bộ cho Chi cục Giám định.

Theo ông Thiệu, việc thực hiện giảm biên chế theo chỉ đạo chung của Chính phủ, Sở Xây dựng Nam Định đang thực hiện nghiêm túc, nhưng khi thành lập mới Chi cục Giám định thì Nhà nước phải xem xét cho phép Sở được tuyển thêm cán bộ. Bên cạnh đó, khi đã hình thành thì Chi cục phải có năng lực về thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn, thiết bị hỗ trợ quá trình thực hiện công tác kiểm định, đánh giá chất lượng công trình.

Ngày càng có nhiều công trình có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, áp dụng công nghệ tiên tiến, nhưng nếu Chi cục Giám định không được đầu tư một cách bài bản cả về nhân sự và thiết bị, thì rất khó đáp ứng được những yêu cầu. Do đó, để Chi cục Giám định hoạt động hiệu quả thì cần phải được đầu tư về nhân sự và thiết bị.

Thanh Nga