Thành lập Công ty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt Nam - Lào

Gốc
ND - Ngày 16-4, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Công ty cổ phần (CP) Lào Phát triển cảng Vũng Áng (Lào) đã ký hợp đồng liên doanh với các đại diện Việt Nam để thành lập Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Nam - Lào.

Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Nam - Lào được thành lập trên cơ sở chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải hai nước Việt Nam - Lào. Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Nam - Lào là liên doanh giữa Công ty CP Lào Phát triển cảng Vũng Áng (gồm các cổ đông sáng lập: Bộ Tài chính Lào, Công ty xăng dầu Lào, Công ty xăng dầu Viêng Chăn và Công ty CP vận tải Lào) với các cổ đông sáng lập Việt Nam: Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh và Công ty CP bảo hiểm hàng không Việt Nam. Vốn góp pháp định 1.000 tỷ VNĐ, phía Việt Nam góp 80%, phía bạn Lào 20%. Thành lập Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt Nam - Lào trên cơ sở tái cơ cấu lại Công ty cổ phần Cảng Hà Tĩnh, tăng vốn điều lệ, cơ cấu và tăng thêm cổ đông sáng lập của Việt Nam và Lào...

Tin nóng

Tin mới