Thành lập Cty cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào

Gốc
Ngày 16.4 tại Thủ đô Viên Chăn (Lào), các cổ đông hai nước Lào - Việt Nam đã ký kết hợp đồng thành lập liên doanh Cty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào.

Các cổ đông sáng lập Cty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào gồm: Bộ Tài Chính Lào, Cty xăng dầu Lào, Cty xăng dầu Viên Chăn,Cty CP vận tải Lào; Tập đoàn Than và khoáng sản, Tổng Cty Dầu khí, Tổng Cty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Cty CP bảo hiểm hàng không VN. Vốn góp pháp định 1.000 tỷ VNĐ, phía Việt Nam góp 80%, Lào 20%. Cty Cty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào được thành lập trên cơ sở cơ cấu lại Cty cổ phần Cảng Hà Tĩnh, tăng vốn điều lệ, tăng thêm cổ đông sáng lập của Việt Nam và Lào. Cty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện khai thác, đầu tư phát triển cảng Vũng Áng theo quy hoạch Chính phủ VN đã phê duyệt, đáp ứng nhu cầu vận tại hàng hóa của khu vực qua cảng, nhất là hàng hóa quá cảnh của Lào, Đông bắc Thái Lan, thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ tổng hợp khu hậu cảng.

Tin nóng

Tin mới