NDĐT - Ngày 26-3, Cục quản lý dược (Bộ Y tế) quyết định Thành lập hai đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Các đoàn công tác có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý giá thuốc của các cơ sở kinh doanh dược, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn, phát hiện các vi phạm (nếu có) và đề xuất hình thức xử lý. Trưởng các đoàn kiểm tra có trách nhiệm lên kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và tổng hợp kết quả kiểm tra để báo cáo trước ngày 15- 4. Cục Quản lý dược cũng có công văn đề nghị Thanh tra Bộ Y tế xem xét tổ chức việc thanh tra, kiểm tra nhằm xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) đối với việc chiết khấu cho bác sĩ như một số thông tin, báo chí nêu. Đồng thời yêu cầu văn phòng đại diện Merck Sharp & Dohme (MSD) làm rõ các thông tin về Công ty S.P do Công ty MSD làm chủ sở hữu, cụ thể: Tên đầy đủ của Công ty S.P và các sản phẩm P.50; P.80 của Công ty S.P. Cung cấp thông tin về giá nhập khẩu (giá CIF) của các mặt hàng P.50; P.80 bán vào các nước trong khu vực Đông Nam Á; các thông tin khác về doanh nghiệp nhập khẩu. Kiểm tra và báo cáo rõ thông tin liên quan đến chiết khấu bán hàng. Trung Hiếu