Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành lập Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam

Ngày 30/7, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội thành lập - Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2022-2027 của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã diễn ra.

Ban Chấp hành Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam.

Ban Chấp hành Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Việt Nam.

Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cho sự phát triển kinh tế-xã hội.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp, sự cố gắng, nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, đã kiềm chế được số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, cứu được hàng nghìn người, bảo vệ được khối tài sản của Nhà nước và nhân dân ước tính hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1492 về việc ban hành thực hiện Kết luận 02 ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; trong đó có giao Bộ Công an nghiên cứu và tổ chức thành lập Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/5/2022, Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 415/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Công an và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội hoạt động.

Cũng tại Đại hội, ban tổ chức đã công bố và trao quyết định thành lập Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam; thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Hiệp hội; thông qua đề án nhân sự Hiệp hội, bầu Ban Chấp hành và Ban kiểm tra theo quy định; thông qua Chương trình hoạt động của Hiệp hội, Phương hướng phát triển Hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027 và Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao của hội viên Hiệp hội.

GIANG VI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thanh-lap-hiep-hoi-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-viet-nam-post708141.html