Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành lập, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Hỏi:Đề nghị quý báo cho biết một cá nhân có được phép thành lập quỹ xã hội, từ thiện không; nếu được thì đề nghị cho biết điều kiện, nguyên tắc hoạt động của quỹ ?Hoàng Nghĩa (quận Cầu Giấy)

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/11/156734