Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp phổ thông năm 2009 gồm 13 thành viên, Ban Chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 gồm 37 thành viên đều do Thứ trưởng Thường trực Bành Tiến Long làm Chủ tịch Hội đồng...