Chính phủ vừa ban hành Nghị định 162/2007/NĐ-CP (ngày 6/11/2007) về việc thành lập 2 xã và 3 phường thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.