Thành lập Quỹ Trợ giúp Pháp lý Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam, nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256672/Default.aspx