Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý

ND - Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam vừa được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, để hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý; hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện làm việc cho công tác trợ giúp pháp lý ở các tỉnh thuộc diện ngân sách T.Ư phải hỗ trợ, có khó khăn đột xuất và một số trường hợp đặc biệt khác.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125644&sub=67&top=40