Thành lập thị trấn Bình Phú (Tiền Giang) và thị xã Chơn Thành (Bình Phước)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 2 nghị quyết về việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang và thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Toàn cảnh phiên họp sáng 11/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp sáng 11/8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục phiên họp thứ 14, sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Nghị quyết về hai nội dung này đã được 100% các vị có mặt biểu quyết tán thành.

Theo nghị quyết, thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang được thành lập trên cơ sở nguyên trạng xã Bình Phú với diện tích 19,07 km và dân số trên 18.500 người.

Sau khi thành lập thị trấn Bình Phú không thay đổi về diện tích tự nhiên và dân số cũng như số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: thành phố Mỹ Tho, 2 thị xã (Cai Lậy, Gò Công) và 8 huyện; 172 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 142 xã, 22 phường và 08 thị trấn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 15,31%.

Thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người của huyện Chơn Thành. Thành lập 5 phường Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long Minh Thành thuộc thị xã Chơn Thành trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Chơn Thành và 4 xã Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành thuộc huyện Chơn Thành.

Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành và 5 phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước không thay đổi về diện tích tự nhiên (6.873,56 km2), dân số (1.030.098 người) và có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: thành phố Đồng Xoài, 3 thị xã (Bình Long, Phước Long, Chơn Thành) và 7 huyện; 111 đon vị hành chính cấp xã (gồm: 86 xã, 20 phường và 5 thị trấn). Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30,80%.

Thị xã Chơn Thành sau khi thành lập có 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người; có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường (Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành) và 4 xã (Minh Thắng, Nha Bích, Minh Lập, Quang Minh). Tỷ lệ đô thị hóa đạt 78,31%.

Nguyễn Lê

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thanh-lap-thi-tran-binh-phu-tien-giang-va-thi-xa-chon-thanh-binh-phuoc-d171411.html